Přípravy na karneval ve školní družině

V odděleních školní družinky panoval před zahájením školního karnevalu čilý ruch. Paní vychovatelky i děti měly plné ruce práce. Čekalo je převlékání do kostýmů nebo líčení obličejů princezen. Zbývající čas před odchodem do tělocvičny si děti krátily rejem masek a soutěžemi. Celé dopoledne si všichni náramně užili.