Matematický klokan

V pátek 22.3.2024 se všichni žáci druhých až devátých tříd zúčastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Celkem se do soutěže zapojilo 339 žáků ve čtyřech kategoriích.

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Nejúspěšnějšími řešiteli se v jednotlivých kategoriích stali:

– CVRČEK (2. a 3. třída): Anastázie Balážová, Alžběta Adámková, Apolena Balážová

– KLOKÁNEK (4. a 5. třída): Táňa Vaculíková, Petr Vašulín, Mikuláš Zela

– BENJAMÍN (6. a 7. třída): Štěpán Makyča, Adam Bílík, Oleksandr Finik

– KADET (8. a 9. třída): Richard Martinek, Ondřej Vávra, Martin Kundrát

Všem žákům do budoucna přejeme mnoho zábavy s řešením dalších matematických úloh.