Začátek školního roku v ŠD

Letošní školní rok v družině jsme zahájili opět ve čtyřech odděleních. A po nezbytné administrativě s rodiči v prvních zářijových dnech, jsme se hned pustili do volnočasových aktivit. A to jak těch pravidelných v družince, tak i těch, které nám nabízí naše město Valašské Meziříčí.

Tři dny strávené na nádvoří zámku Žerotínů nám zpříjemnilo i krásné slunečné počasí. Skvěle připravený program poskytovatelů sociálních služeb, zástupců integrovaného záchranného systému a na závěr den s těmi nejlepšími včelaři našeho kraje.

Děti si mohly vyzkoušet podle svých rozumových zkušeností, jak se žije lidem s handicapem. Mohli si vyzkoušet, jak dokážou sami reagovat a jak se správně zachovat při životu nebezpečných situacích. Jednotlivá stanoviště byly připraveny nejen s vážnou tématikou, ale i formou her a pohybových aktivit.

Děti se mohly podívat na výzbroj i na speciální vozový park záchranných složek, které jsou vybaveny tak, aby mohly včas a efektivně zasáhnout při mimořádných událostech.

Besip – Děti hurá bezpečně do školy, je rovněž spojen se Dny města.

Děti jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu. Proto je na místě působit už od nejútlejšího věku na všech úrovních vzdělávání tuto oblast. Zábavnou a nenásilnou formou, jakou si děti mohly vyzkoušet znalosti provozu a dopravní pravidla během této akce, se to určitě povedlo.

Medový den byl sladkou odměnou pro všechny. Ochutnávka soutěžních vzorků medu sklidila u dětí nadšení. Prošli jsme si i naučnou medovou stezku s včelkou Májou. Medové perníčky voněly jako o Vánocích. A došlo i na medové tvoření a prezentaci všeho, co včeličky produkují. Z včelího vosku si děti odlévaly svíčky a ty si odnesly jako suvenýr domů.

Během odpočinku a svačinky u fontánky jsme si počkali, který med byl vyhodnocený a chutnal nejlépe.

V září ještě zdaleka nekončíme s příjemnými výchovně vzdělávacími akcemi. Kromě návštěv dopravního hřiště, postupně využijeme spolupráce s městskou knihovnou. Zde si děti v daném tématu ověří zábavnou formou své čtenářské znalosti a čtenářskou gramotnost.

Těšíme se i na podzimní tradiční události, které připravujeme pro děti v družině.  Pravidelný pohyb ve školní tělocvičně, ale samozřejmě nejvíce času budeme dle počasí trávit na čerstvém vzduchu.  Naše zahradní herní prvky dostaly krásný barevný kabátek.  Na závěr přejeme všem rodičům i dětem, krásné babí léto.

Kolektiv vychovatelek ŠD