Projektový den 8.A ve Světě techniky v Ostravě

Projektový den 8.A ve Světě techniky v Ostravě

V pátek 21.2.2020 uskutečnil projektový den žáků 8. A ZŠ Vyhlídka v učebnách U6 v Malém světě vědy a techniky v Ostravě.

Žáci navštívili dva z výukových programů Roboti v našem životě a Odysea Holy, ve kterých využili svých znalostí z fyziky, chemie a matematiky při praktických dovednostech.

První skupina žáků se v úvodu seznámila s příklady využití robotů v každodenním životě, se zajímavými videi o práci robotů v automobilovém průmyslu, ve vojenství, v lékařství. Řešila otázky dalšího uplatnění robotů v budoucnosti. V praktické části se žáci proměnili v konstruktéry, kteří měli z Lega Mindstorms sestavit roboty podle své fantazie, naprogramovat je a ověřit si, zda jejich nápady fungují.

Druhá skupina žáků se stala astronauty, kteří se účastní výpravy na Mars v kosmické lodi. Tito žáci se zapotili při řešení problémů – museli zapojit baterii, orientovat se v mapě, určit správně chemický prvek, zvrátit explozi vesmírné lodi, či zlikvidovat mimozemskou nestvůru. Desetičlenná posádka dokázala díky spolupráci v týmu úspěšně překonat všechny překážky a mohla tak v závěru programu úspěšně dokončit svůj let.

Zážitkové programy se žákům moc líbily. Mnozí si uvědomili, že poznávání techniky může být nejen zábava, ale i záživný obor s budoucností.

Mgr. Jana Adámková,  Mgr. Marcela Holubcová
Okresní kolo zeměpisné olympiády

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 26. 2. 2020 proběhlo okresního kolo zeměpisné olympiády, které se konalo v Rožnově pod Radhoštěm na ZŠ Pod Skalkou.

V kategorii A Vít Zetek ze třídy VI.B získal 38 bodů a umístil se na 5. místě z celkového počtu 13-ti účastníků.

V kategorii B se žákyně VII.B Adéla Hanáková umístila celkově 4. místě a obdržela 75 bodů. Počet účastníků v kategorii B byl 14.

V kategorii C  se Ondra Masařík ze třídy IX.A umístil na 6. místě s 81 body. Celkem bylo účastníků v kategorii C 18.

Všem třem žáků blahopřejeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Eva Polívková
Karneval na ZŠ Vyhlídka

Karneval na ZŠ Vyhlídka

Dne 27. února  se na ZŠ Vyhlídka konal tradiční karneval pro žáky 1. stupně.

I letos se děti dostavily v hojném počtu a v krásných maskách, některé v doprovodu rodičů nebo mladších sourozenců. Program karnevalu byl tradičně bohatý. Představení masek, soutěže, které střídala diskotéka a cvičení aerobiku pod vedením paní učitelky Hermanové.  Současně s programem probíhala výtvarná soutěž na téma karnevalová maska. Nejlepší výtvory byly na závěr karnevalu oceněny diplomem a drobnými dárky. Během akce se děti mohly občerstvit čajem a nakrájeným ovocem, nakonec si pochutnaly na výborném moučníku, který pro ně připravily naše paní kuchařky.

Poděkování patří všem, kdo se na přípravě karnevalu podíleli a také Nadačnímu fondu při ZŠ Vyhlídka, který přispěl finanční částkou na zakoupení odměn a občerstvení.

 

Mgr. Iva Stromšíková a kolektiv učitelek I. stupně

Fotografie z karnevalu najdete ve Fotogalerii.
Anglická olympiáda na 1. stupni

Anglická olympiáda na 1. stupni

Dne 24. února 2020 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce pro 5. ročník. Poslechová část této soutěže se uskutečnila v učebně informatiky. Následně si každý ze soutěžících vylosoval téma, na které po přípravě pohovořil.

Vítězem olympiády se stala Klára Lenžová ze třídy 5. A a těsně za ní se umístil Viktor Lenža, taktéž ze třídy 5. A. Třetí místo porota neudělila. V poslechové části si vedla dobře i Zuzana Švarcová.

Děkujeme všem zúčastněným za aktivitu a snahu.

 

Mgr. Helena Vojkůvková, Mgr. Jitka Hermanová, Mgr. Jana Popovičová