ZŠ Vyhlídka po stopách forenzní fonetiky s docentem Radkem Skarnitzlem

Dne 16. 9. 2022 se žáci 9. ročníků zúčastnili interaktivní přednášky pod vedením docenta Radka Skarnitzla, který má unikátní zaměření – forenzní fonetiku.

Ve spolupráci s Gymnáziem Františka Palackého Valašské Meziříčí, jsme naplánovali společné kroky pro spolupráci a podporu meziškolních vazeb. Celá přednáška se uskutečnila v prostorách auly gymnázia, což dodalo přednášce zcela jiný rozměr. Naši žáci i žáci gymnázia tak měli jedinečnou možnost nahlédnout do světa forenzní fonetiky pod vedením skutečného odborníka z praxe.

Celá přednáška byla velmi zajímavá. Forenzní fonetik je povolání, které by velmi dobře zapadlo do detektivního románu. Orgány činné v trestním řízení si často zvou docenta Skarnitzla k určování pachatele na základě různých odposlechů. Díky skutečným případům z praxe jsme si tak lépe představili, jak pracuje soudní znalec. Práce je to velmi náročná, však také počet soudních znalců v České republice je opravdu tristní. Celkem máme pouze tři znalce, včetně docenta Skarnitzla.

Během přednášky jsme se vydali po stopách forenzní antropologie. Vyzkoušeli jsme si, jak se profiluje pachatel na základě biologických, sociálních a gramatických faktorů. Zjišťovali jsme, zda je hlas biometrický (unikátní) údaj, jaké limity má hlas každého z nás či jak velká je jeho plasticita. Díky různým cvičením s hrtanem jsme zkoumali rezonanční frekvence a tónové hlásky našeho řečového signálu. Byli jsme překvapení, co všechno je forenzní fonetik schopen z hlasu a řeči vyčíst, např. že dokáže rozpoznat momentální psychické rozpoložení mluvčího nebo obecný charakter jeho hlasu.

Zajímavé byly i skutečné kauzy, např. nigerijské fingované svatby, kde docent Skarnitzl rozpoznával pachatele z 200 audionahrávek. Během přednášky byl prostor i na dotazy žáků.

V závěru přednášky jsme se dozvěděli, že řečové chování mluvčího se nerovná otisku prstu nebo strukturám DNA. Zjistili jsme, jak se v některých profesích prolíná fonetika s přírodními, ale i technickými vědami, jelikož forenzní fonetika je komplexním propojení všech výše zmíněných věd. Našim žákům jsme tak nejen přiblížili další zajímavý vědní obor, ale i to, jaké jsou možnosti a úskalí jeho studia. Závěrem lze říct, že způsob, jakým mluvíme, dokáže nejen výrazně ovlivnit to, jak nás lidé vnímají, ale že z hlasu a řeči se dá vyčíst také spousta zajímavých a důležitých informací…

Doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph. D. je ředitelem Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu a cizinecký přízvuk. Zabývá se ale i zvukovými vlastnostmi češtiny a angličtiny. Podílí se na vylepšování syntézy češtiny. V současnosti je soudním znalcem se specializací na identifikaci mluvčího a analýzu zvukového signálu.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková