Exkurze na Slovensko v rámci projektu ,,Květnaté louky na Valašsku a v Kysucích“

Dne 23. 9. 2022 se vybraní žáci 5. ročníků zúčastnili poznávací exkurze na Slovensko v rámci projektu Evropské unie ,,Květnaté louky na Valašsku a v Kysucích“. Projekt byl realizován ve spolupráci města Valašského Meziříčí se slovenským partnerem – městem Čadca.

Hlavním cílem projektu byla výsadba květnatých luk v městských oblastech. Motivací bylo nejen zvýšení druhové biodiverzity, ale také skutečnost, že květnaté louky mají velmi pozitivní dopad na celkový stav krajiny a zatraktivňují vzhled veřejného prostranství, potažmo regionu jako celku.

Výjezd na Slovensko byl poslední aktivitou tohoto projektu. Pro žáky byl připraven bohatý program. Po příjezdu do Čadce jsme se přivítali s našimi slovenskými přáteli. Poté nás čekalo občerstvení a divadelní představení s názvem ,,Divadelný herbár“ pod vedením režisérky Evy Matysovej (Kulturní dom Čadca). Následovala prohlídka města, během níž jsme mohli obdivovat např. barokní kostel svatého Bartoloměje. V rámci výjezdu nám byl předán také herbář, který určitě využijeme v hodinách přírodopisu.

Exkurze na Slovensko s divadelním představením a interaktivními vstupy se nám moc líbila. Z tohoto projektu si odnášíme spoustu hezkých vzpomínek, ale i vědomí, že zvyšování druhové biodiverzity je naprosto nezbytné nejen pro biologickou rozmanitost, ale také pro fyzickou a duševní pohodu obyvatel.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková