Zahájení školní roku ve školní družině

Školní rok je touto dobou už v plném proudu. Ale my se vrátíme k prvním zářijovým dnům, kdy jsme v naší školní družině přivítali 120 účastníků do čtyř oddělení. Při nástupu do školní družiny se paní vychovatelky věnovaly zejména administrativě s rodiči. Seznámení s Vnitřním řádem, předání družinového notýsku pro naši komunikaci a zápisního lístku odchodů.

V druhém týdnu školní docházky se už rodiče měli možnost seznámit i s naším Plánem ŠD na šk. r. 2022/23. Jen připomenu, že hlavním metodickým plánem je ve zkratce zaměření na proces komunikace, kulturu ústního projevu, verbální komunikace. Podpoře přirozeného pohybu dětí, v návaznosti na dopady nedávné pandemie a omezení sportu.

Komunikace mezi vrstevníky je stěžejní podpůrnou integrací cizojazyčných dětí. Pomoci dětem z Ukrajiny, Moldavska, Mongolska a Vietnamu, které v odděleních máme. Mnohé z nich stále používají mateřský jazyk svých rodičů ke komunikaci a je potřeba je nenásilnou formou hry a množstvím podnětů motivovat k činnosti. Podpora kamarádů v oddělení a společné aktivity.

Zejména prvňáčci se v září seznamovali se stolováním v naší školní jídelně, úklidem hraček a ukládáním výtvarných potřeb, prostorem školní družiny: chodby, WC, šatny, umístění věcí do komody. Seznámení s pravidly a vzájemného soužití a také klimatem svého kmenového oddělení.

Máme tu letos poněkud brzy barevný, ale zároveň studený podzim. I tak podporujeme formou didaktických dopravních her zvládání cesty do školy a ze školy pěšky. Návštěva dopravního hřiště je pro takový nácvik ideální, ale vzhledem k deštivému počasí nám zatím dopravní hřiště nevyšlo. Ještě stále, ale máme termíny návštěvy v říjnu a těšíme se, že si děti simulovaný silniční provoz vyzkouší.

Nicméně už jsme toho v září zvládli spoustu: Atletický kroužek při Sportovním klubu Valašské Meziříčí. Mladí atleti pro nás připravili všestranný pohyb zaměřený na běh, skok, hod i obratnost. Dále jsme byli jako všechny školní družiny ve městě přizvání k účasti na výtvarném počinu v rámci festivalu Světlo Valmez. Naše čtyři oddělení zpracovaly jedno z pláten Hvězdníku, který se v plné kráse ukázal pod UV světlem. Věříme, že se mnozí z Vás byli podívat, jak se rozzářilo souhvězdí Titanic, Diamat, Vůz nebo třeba deštník i houba. Celkem jsme ve spolupráci všech oddělení vytvořili  víc než dvě desítky svítících objektů.

Nedílnou součástí zářijových akcí jsou Dny města. Naše družina nechyběla na přehlídce vozů integrovaného záchranného systému. Spojených s prezentací práce záchranářů, městské policie i doprovodným programem první pomoci.  Součástí této ukázky byla i dopravní gramotnost, kterou si děti ověřily na stanovištích.

Medový den a s ním spojená práce včelařů. Výroba medu je jednou z nejstarších lidských činností. Děti měly možnost vidět živý úl. Mohly se zdravě namlsat při ochutnávce různých druhů zlatavého medu.  Dozvěděly se mnohé i o ostatních produktech jako je vosk, propolis, mateří kašička i včelí jed. Poslechly si povídání o důležitém opylování rostlin.

V září jsme zahájili i celoroční spolupráci s Městskou knihovnou. Všechna oddělení již stihla lektorský program s tématikou Ruce. Děti se zábavnou a naučnou formou uvědomily, jak jsou ruce nezbytné pro naše činnosti a co všechno zastanou. Vždy v závěru návštěvy mají děti možnost si knihy v knihovně prohlížet nebo i vybranou knihu půjčit. A ukrajinské děti tato návštěva motivovala k registraci, protože knihovna disponuje časopisy i knihami v jejich rodném jazyce.

Seznamovací hry, procházky, pobyt na školní zahradě, využití přírodnin ve výtvarných technikách, připomenutí svátku Sv. Václava formou přístupnou věku dětí, výroba lesních zvířátek.  Postupná obnova výzdoby chodeb ŠD z prací dětí, podzimní tvoření s papírem a mnoho dalšího jsme zvládli ve třídách. A mnoho aktivit je před námi např. Drakiáda, pohybové aktivity v tělocvičně, návštěva Ekocentra, dýňové tvoření, využití lektorských programů nabízených v rámci organizací města i vzdělávací a zábavné akce. A pak už přichází doba Adventu.