Příběhy z ovocného sadu

Ve čtvrtek 29. 9. jsme s dětmi z druhého oddělení školní družiny navštívili zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. Zúčastnili jsme se lektorského programu „Příběhy z ovocného sadu“.

Připomněli jsme si, jak významnou roli mají stromy pro život člověka i živočichů. Pomoci názorných modelů ve zvětšených velikostech, jsme si zblízka mohli prohlédnout například, jak dochází k opylování květů a následného vývoje ovocného plodu. Paní lektorka nám také přiblížila, jak je ovocný sad důležitý pro život některých druhů hub a hmyzu. Dozvěděli jsme se také, že v dutinách stromů hnízdí ptáci či drobní savci, netopýři, ale také plazi, a že nejrozšířenějším obyvatelem sadů je hmyz. Spatřit zde můžeme slunéčko sedmitečné, cvrčka obecného, včelu medonosnou, sršeň obecnou, čmeláky, mravence či různé druhy motýlů.

Zabývali jsme se také historií zpracovávání ovoce a jeho uchování. V místním zámku k tomuto účelu slouží zmenšená drobná hospodářská stavba tzv. sušárna ovoce, která se používala v dřívějších dobách právě k sušení švestek, jablek či hrušek. Stavba je věrnou kopií sušáren ovoce. Uvnitř stavby můžeme zhlédnout samotné sušáky s ovocem, ale také pec i s poleny.

Lektorský program je krásně zpracovaný a doplněn velkým množstvím didaktických pomůcek, které jsou vhodnou pomůckou pro osvojení si nových poznatků. V zámku Kinských máme objednané i jiné lektorské programy, na které se již velmi těšíme.

Ing. Veronika Vašíčková – vychovatelka II. oddělení