Úspěch mladších dívek ve florbalu

Dne 7.10.2022 proběhlo na ZŠ Šafaříkova okresní kolo ve florbalu mladších dívek. Celkem se zúčastnilo 5 družstev. Naše děvčata procházela turnajem vítězně, pouze v posledním zápase i přes velkou bojovnost prohrála 5:2 s vítězným družstvem ZŠ Šafaříkova. Celkově děvčata obsadila druhé místo před ZŠ Zašová a získala nejen diplom a pohár pro naši školu, ale i stříbrné medaile.

Za úspěšnou reprezentaci školy děkuji: Rozálii Píšové, Elišce Jánoškové, Daniele Pánkové, Natálii Kubíkové, Karolíně Lukášové, Iloně Iblové ze 7.C, Kateřině Židlíkové a Nikole Janírkové ze 6.B.

Mgr. Martina Krutílková