Herbář lučních rostlin pro ZŠ Vyhlídka v rámci projektu ,,Květnaté louky na Valašsku a v Kysucích“

V rámci projektu ,, Květnaté louky na Valašku a v Kysucích“ byl naší škole pod záštitou Fondu malých projektů předán Herbář lučních rostlin.

Herbář rostlin našim žákům přiblíží známé i méně známé byliny.  Dozví se zde o původu dané byliny, o možnostech jejího pěstování v našich klimatických podmínkách, ale také o tradičním využití těchto rostlin. Darovaný herbář jistě využijeme při hodinách přírodopisu, kde bude užitečným zdrojem informací a rozšíří povědomí žáků o bylinách.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková