Žáci 9. ročníku na Pražském studentském summitu

V pátek 3. listopadu 2023 se čtyři žáci našeho devátého ročníku zúčastnili na místním Gymnáziu Františka Palackého Pražského studentského summitu. Letošní ročník se nesl v duchu Evropské unie. Studenti se tak mohli seznámit s fungováním EU a zažít si prostřednictvím diplomatické simulace zasedání Evropské rady, jak složité může být jednání o aktuálních otázkách.

Cílem bylo seznámit účastníky s problematikou rozšiřování Evropské unie a poskytnout jim základní informace o Evropské radě tak, aby získali znalosti potřebné k simulovanému jednání.

Plnili přesně stanovené otázky pro jednání v Evropské radě, každý zatupoval jeden stát. Důležité bylo vzájemné naslouchání, umět argumentovat, vyjádřit a obhájit svůj názor, sdělit pozměňovací návrhy. Pro žáky obrovská zkušenost.

Mgr. Lucie Chvatíková