Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny

V pátek 31.1.2020 jsou pololetní prázdniny. Nástup do školy je v pondělí 3.2.2020.
Návštěvy v knihovně

Návštěvy v knihovně

I v letošním školním roce se žáci 1. i 2. stupně ZŠ Vyhlídka účastní besed a přednášek v městské knihovně, tentokrát však v jejích nově zrekonstruovaných prostorách. Besedy přispívají nejen k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale rovněž přibližují díla starších i současných autorů, a snaží se tak získat mladé čtenáře ke stálým návštěvám knihovny a zároveň co nejsmysluplněji zaplnit volný čas žáků. V nových prostorách knihovny slouží k besedám malý sál s možností promítání filmových i audio ukázek včetně připravených pracovních listů, kdy se žáci přímo podílejí na dané besedě, a nejsou tak jen pouhými posluchači. Nabídka témat k besedám je široká a žáci vždy odcházejí obohaceni o nové poznatky v oblasti literatury.

 

Mgr. Lenka Adámková
Sběrová akce Zelený strom

Sběrová akce Zelený strom

Na základě změn financování sběrové akce Zelený strom škola od II. pololetí nebude provádět pravidelný sběr papíru z organizačních důvodů.

 

25.1.2020                                           Mgr. Daniela Miklová
Konverzační soutěž v německém jazyce

Konverzační soutěž v německém jazyce

V úterý 21. 1. 2020 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se celkem 5 žáků osmých a devátých ročníků:

Aneta Loupancová, VIII.B

Barbora Černochová, VIII.B

Hedvika Zetková, VIII:B

Sára Chromá, IX.B

Lukáš Palát, IX.B.

 

Žáci se museli představit, mluvit na dané téma, popsat obrázek a reagovat na otázky. Vítězem se stal Lukáš Palát ze třídy IX.B, který postupuje do okresního kola.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou přípravu a zájem soutěžit v německém jazyce a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Bc. Eva Šmiřáková